Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Alkohol screening på spårbunden trafik

Logotype

Spårbunden trafik

Med höga krav på drift, trafiksäkerhet och lönsamhet behövs det säkra lösningar som är anpassade för verksamheten.  
Genom att kombinera vår beröringsfria alkoholsensor med modern IOT-teknik har vi skapat ett trafiksäkerhetssystem vi kallar Senseair SafeStart 
Senseair SafeStart anpassas efter de behov som finns bland kollektivtrafikens operatörer som ökar säkerheten utan att begränsa verksamheten. 

  • System utan fordonslås som använder kommunikation i realtid med en administrativ barriär (föraren stämplar in nyktert)
  • Ett beröringsfritt alternativ utan munstycke som på 9 sekunder kvalificerar föraren och förhindrar olovlig körning . 
  • Systemet kontrollerar att det är rätt person, i rätt skick och med rätt behörighet innan det ger grönt ljus. 
  • Systemet fungerar utan fordonslås men använder kommunikation i realtid och smart systemintegration för att nå hög trafiksäkerhet. 

En diskret teknik anpassad för kollektivtrafiken

Utöver att säkerställa en trygg start på transporten är vår sensorteknik unik och anpassad för framtidens krav på diskretion och enkel att använda. 

  • Snabb & Noggrann – tekniken utvecklats med amerikanska staten tillsammans med stora amerikanska biltillverkare via sammanslutningen Dadss där snabbhet och noggrannhet har varit ett av de viktigaste målen.  
  • Beröringsfri, lättblåst och hygienisk  – Våra alkoholsensorer kräver inga munstycken eller enorma lungor utan det behövs bara en lätt utandning utan beröring. 
  • Kalibreringsfritt – Vår teknik bygger på optik som är stabil över tiden. Just nu har vi en årlig kontroll på varje sensor men vi jobbar med ambitionen att via vår IOT-lösning ha en kontinuerlig fjärrövervakning av varje sensor helt remote och därmed slippa all hantering för kalibrering av enhet. 
  • Enheten är stationsmonterad där det sker förarbyten. Inga lås på tågen (vem vill bärga ett tåg med ett fallerat lås?)

Ladda gärna ner en av våra pdf presentationer, Senseair FLEX handlar här beskrivs systemet för spårbunden trafik där alla förare stiger på vid vissa knutpunkter.

Det andra PDF dokumentet som heter "Mycket skam och lite verkstad" är en liten insikt om alkoholmissbruk på arbetsplatsen, den innehåller också ett policyförslag.

Fallstudie från verkligheten

En större operatör har placerat ut Wall enheter på varje station där lokförarna stiger på sitt pass. De skannar sitt kort och andas mot apparaten, därmed har de stämplat in. Alla Wall enheterna är uppkopplade och skickar in datan i deras lönesystem. Samtidigt vet trafikledningen att lokföraren är på plats enligt schema (de skall stämpla in 20 minuter före avgång). På så sätt slipper de tekniken ombord på tågen och sparar enorma installationskostnader och investeringar.

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik Stadsbuss

Läs mer

Ett trafiksäkerhetssystem som höjer barriärerna för olovlig körning och kvalificerar föraren på en bråkdel av tiden jämfört med dagens teknik.

Spårbunden trafik

Läs mer

Lokföraren kan stämpla in nykter (System hos SJ idag)

Återvinningsföretag

Läs mer

Säg att ni har 100 bilar, då investerar ni 1,6 miljoner kronor i alkolås. Vi vågar påstå att ni kan investera en tiondel och öka säkerheten i företaget.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Beställare och huvudmän

Läs mer

Satsa på okänd teknik?

Arbetsplats

Läs mer

Har ni årligt underhållsstopp? Läs detta!

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.