Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Frigör mer tid från verksamheten, skapa en bättre säkerhet. Kontrollera systemet med ert befintliga ledningssystem eller använd vårt gränssnitt.

Logotype

Systemet

Internet of Alcolås?  För oss är evolutionen glasklar, tidigare var fordonen enskilda enheter, idag ingår de i logistik nätverk. Detsamma måste gälla för säkerheten. Uppkopplade alkolås betyder att förarna inte behöver testa varje gång de startar ett fordon, när de identifierar sig vet systemet att det har "grön tid". Med detta kan man också säkra att det är rätt förare, med rätt kompetens och i rätt skick som kör.

Här finns två revolutionerande lösningar, den ena är en infraröd alkohol sensor som tog tio år att utveckla och den andra är att vi kopplar upp den.

Varför stänga in en verksamhet med ett alkolås när ni kan öppna det med Senseair Safe Start?

Scanna

Andas ut

Starta

1

Skanna kortet

Alla våra enheter har en scanningsfunktion, på så sätt kan föraren identifiera sig. RFID taggen öppnar sensorn och kopplar upp till vår molntjänst.

2

Andas ut

Att bara andas mot en sensor är så enkelt att det kan vara svårt att förstå innan du prövat själv. Inga djupa andetag, inga blås, inga beröringspunkter. Otroligt hygieniskt.

3

Starta

Om föraren har testat sig på morgonen är det bara att hoppa in i ett fordon, scanna sitt kort och köra. En drömsituation för de som arbetar med service i depåerna. Om föraren blåser positivt, dvs är påverkad går ett diskret meddelande till ansvarig chef och ni vidtar de åtgärder som ingår i er policy.

Våra 3 paketlösningar

Safe Start Team

Att komma igång och använda Safe Start Team är väldigt enkelt. Plug and play är ett uttryck som passar bra för detta paket. I Safe Start Team startar du ett test genom skanning av valfri RFID tagg eller via signal från en annan utrustning t.ex. ett passersystem eller nyckelskåp. 

Senseair Wall presenterar testresultatet (godkänd eller ej godkänd) på skärmen. Resultatet kan också kommuniceras via två olika reläutgångar till annan utrustning. Vanliga användningsområden för Safe Start Team är: 

  • samband med entrékontroller  
  • Tillsammans med nyckelskåp  

Safe Start Team kan lätt och när som helst uppgraderas till Safe Start Flex eller Fleet. 

Product Sheet

Kontakta oss

Safe Start Flex

Safe Start Flex är mer sofistikerat än Safe Start Team. Flex passar verksamheter som vill ha kontroll över  vem som testas och för de som behöver agera direkt om någon testas positivt. Med Flex kan du t.o.m. väva in nykterhetskontrollen med att de anställda stämplar in på jobbet. Safe Start Flex knyts då ihop med ditt IT-system. I Safe Start Flex är alla Senseair Wall uppkopplade till internet. Detta gör att du i webportalen Senseair Dashboard kan monitorera resultat oavsett var i världen som tester utförs.  Safe Start Flex passar för verksamheter som önskar: 

  • Nykter instämpling på jobbet 
  • Kontroll över vem som testar 
  • Larm vid onyktert blås 

Om verksamheten ändras och du önskar nykterhetskontroll i fordon så kan Safe Start Flex lätt uppgraderas till Safe Start Fleet. 

Product Sheet

Kontakta oss

Safe Start Fleet

I Safe Start Fleet ingår även fodonsmonterade alkolås. Det fungerar som Safestart Flex med tillägget att ett nyktert blås ger access till hela flottan. Vi kallar detta ”grön tid”, vilket innebär smidigare användande och sparad tid för dina anställda. 

I Safe Start Fleet används förutom den inomhusmonterade Senseair Wall också Senseair Go som är ett smart alkolås installerat i fordon. I det smarta alkolåset loggar föraren in och blåser om grön tid saknas. Finns grön tid låses fordonet upp och föraren kan starta. Safe Start Fleet kan vidarebefordra inloggningen till andra system om så önskas. En skanning kan alltså ge många inloggningar, vilket sparar tid.. Safe Start Fleet passar verksamheter som önskar:

  • Smarta alkolås I fordon
  • Effektivitet för personalen vid fordonsbyte
  • Nykter instämpling på jobbet
  • Kontroll över vem som testar
  • Larm vid onyktert blås

Product Sheet

Kontakta oss

Komponenterna

Senseair Wall

Senseair Wall tar 9 sekunder att använda 

Senseair Wall är en stationär enhet anpassad för stort personalflöde. Vissa kallar den alkoskåp, andra alkolåsterminal eller Screener. Vi kallar den själva för Senseair Wall. 

Senseair Wall kan i Safe Start anpassas att fungera som handen i handsken i just er verksamhet. Wall återfinns i alla tre Safe Start paket: Team, Flex och Fleet. Läs gärna mer om dem här ovan. 

Senseair Wall består av en kortläsare, ett filter som tar emot andningen och en grafisk färgskärm som interagerar med användaren. Texten på skärmen går att få på olika språk och vissa bilder kan anpassas efter dina önskemål. 

Senseair Wall kopplas till ett 100-230V uttag och för installationer där internetuppkoppling önskas så används en ethernetanslutning, (RJ45). Senseair Wall har en DSUB9 honkontakt för insignal och utgående reläer. Senseair säljer en kabel till denna.anslutning. 

Senseair Go

Vissa företag nöjer sig med att testa sin personal, andra verksamheter behöver försäkra sig om att fordonet aldrig kan köras utan att föraren har verifierat sig som nykter. Senseair Go är det fordonsmonterade alkolåset som alltid är uppkopplat. Senseair Go är del av Safe Start Fleet som möjliggör det vi kallar Grön tid. 

Senseair Go ansluts till 12V DC och för internetuppkoppling och kommunikation så används en ethernetanslutning, (RJ45).  

Senseair Dashboard

Dashboard är din applikation som håller koll på att allt fungerar som det ska. All informationshantering sker med krypterad kommunikation mellan enheterna och till server (vårt moln). Du kan enkelt övervaka status och alla testresultat. 

Det webbaserade gränssnittet erbjuder flexibel access till kontrollfunktioner och administration.Senseair Dashboard håller koll på godkända och icke godkända test, antalet test och enheternas status. All personal är registrerad via RFID kort eller taggar.Historisk data kan undersökas och statistiska rapporter produceras. Om du använder Safe Start Fleet så går det att göra en bypass på fordonsmonterade enheter. En sådan aktivitet loggas förstås.

Implementering

Vi anpassar systemet efter era rutiner och planerar installation och driftsättning tillsammans med er. Våra kunders erfarenhet är att systemet glider lätt in i verksamheten efter en genomförd introduktionsperiod med utbildning och praktisk demonstration för personalen. Förändringar väcker frågor och därför är det viktigt att utbilda och informera personalen. Vi erbjuder en webguide som anpassas efter er policy och vi erbjuder genomgång av tekniken på plats. För installation av Senseair Go och kortläsare i fordon kan vi vara på plats för att hjälpa tekniker i uppstartsfasen.

Om du har funderingar på hur Safe Start hanterar GDPR, IT-säkerhet och personlig integritet så rekommenderar vi att du läser den här pdf filen (på engelska).

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik Stadsbuss

Läs mer

Ett trafiksäkerhetssystem som höjer barriärerna för olovlig körning och kvalificerar föraren på en bråkdel av tiden jämfört med dagens teknik.

Spårbunden trafik

Läs mer

Lokföraren kan stämpla in nykter (System hos SJ idag)

Återvinningsföretag

Läs mer

Säg att ni har 100 bilar, då investerar ni 1,6 miljoner kronor i alkolås. Vi vågar påstå att ni kan investera en tiondel och öka säkerheten i företaget.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Beställare och huvudmän

Läs mer

Satsa på okänd teknik?

Arbetsplats

Läs mer

Har ni årligt underhållsstopp? Läs detta!

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.