Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Frigör mer tid från verksamheten, skapa en bättre säkerhet. Kontrollera systemet med ert befintliga ledningssystem eller använd vårt gränssnitt.

Logotype

Systemet

Internet of Alcolås?  För oss är evolutionen glasklar, tidigare var fordonen enskilda enheter, idag ingår de i logistik nätverk. Detsamma måste gälla för säkerheten. Uppkopplade alkolås betyder att förarna inte behöver testa varje gång de startar ett fordon, när de identifierar sig vet systemet att det har "grön tid". Med detta kan man också säkra att det är rätt förare, med rätt kompetens och i rätt skick som kör.

Här finns två revolutionerande lösningar, den ena är en infraröd alkohol sensor som tog tio år att utveckla och den andra är att vi kopplar upp den.

Varför stänga in en verksamhet med ett alkolås när ni kan öppna det med Senseair Safe Start?

Scanna

Andas ut

Starta

1

Skanna kortet

Alla våra enheter har en scanningsfunktion, på så sätt kan föraren identifiera sig. RFID taggen öppnar sensorn och kopplar upp till vår molntjänst.

2

Andas ut

Att bara andas mot en sensor är så enkelt att det kan vara svårt att förstå innan du prövat själv. Inga djupa andetag, inga blås, inga beröringspunkter. Otroligt hygieniskt.

3

Starta

Om föraren har testat sig på morgonen är det bara att hoppa in i ett fordon, scanna sitt kort och köra. En drömsituation för de som arbetar med service i depåerna. Om föraren blåser positivt, dvs är påverkad går ett diskret meddelande till ansvarig chef och ni vidtar de åtgärder som ingår i er policy.

Våra 3 paketlösningar

Safe Start Team

Den enklaste formen av taggning. Här kan ett team logga in utifrån funktion istället för person. Stationen används bara för att säkra att hela enheten är taggad. Passar räddningsstationer, färjor, tåglinje, pappersbruk, kärnkraftverk, liftsystem, personal på nöjesparker, flygledning mm.

 • I samband med entrékontroller (”vid grinden” när anställda kommer eller lämnar arbetsplatsen)
 • För tillgång till bilnycklar (kan integreras med avancerade nyckelskåpslösningar)
 • Passage till kontrollrum eller högriskområden.

Safe Start Team kan lätt och när som helst uppgraderas till Safe Start Flex eller Fleet.

Kontakta oss

Safe Start Flex

Safe Start Flex passar verksamheten som har en eller ett flertal punkter som ligger i Sverige eller utomlands (byggarbetsplatser, hotell, serviceställen, arenor m fl). Här erbjuds stationära enheter. I paketet ingår utbildning av de som ska administrera systemet (var och hur larmen ska hanteras). Introduktion och e-learning för personal (det handlar mest om att avmystifiera systemet).

 • All personal passerar en given punkt (t.ex. stämplar in).
 • Personal har ett eget personalkort
 • Larm önskas

Kontakta oss

Safe Start Fleet

Safe Start Fleet passar arbetsgivaren med många geografiska punkter (t ex bussbolag, tunnelbanesystem, lokaltåg, transportverksamheter). Här kan en förare stämpla in nykter i början av passet, sedan behöver hen bara scanna sitt ID-kort i fordonet när det ska framföras. För de som byter förare bortom de stationära enheterna görs testet enkelt i fordonet.

I paketet ingår utbildning av de som ska administrera systemet (var och hur larmen ska hanteras). Introduktion och e-learning för personal (det handlar mest om att avmystifiera systemet).

 • personalen utgår ifrån många platser (t ex hållplatser)
 • förarbyte kan utföras var som helst
 • fordonet är uppkopplat och låst tills föraren scannat sitt kort i t.ex. bussen eller terminalen och klartecken meddelats från systemet
 • larm till trafikledningen

Kontakta oss

Komponenterna

Senseair Wall

Senseair Wall tar 9 sekunder att använda

Senseair Wall är en stationär enhet anpassad för stort personalflöde. Vissa kallar den alkoskåp, andra alkolåsterminal eller Screener. Vi kallar den själva för Senseair Wall. Varje test föregås av identifiering med ett RFID kort.

Senseair Wall is an indoor device adapted for large staff flow. Some call it alcohol terminal or others call it alcohol screener. We call it Senseair Wall. Each test is preceded by identification with a RFID card.

Nyckelfunktioner Senseair Wall:

 • Plug & Play
 • Ständigt uppkopplad
 • Kan integreras med extern utrustning såsom avancerade nyckelskåpslösningar
 • Möjliggör nykter instämpling

Senseair Wall består av en kortläsare, ett filter som tar emot andningen och en skärm som interagerar med användaren. Senseair Wall kopplas till ett 220V uttag och en Ethernetanslutning för vidare koppling till nätet. Med Safe Start Flex eller Fleet kan användningen av Senseair Wall bevakas i Senseair Dashboard och rapporter skapas. Enheten ligger under bevakning 24/7/365 och utlöser ett larm till ansvarig person om någon blåser positivt för alkohol.

Senseair Wall kan användas helt för slumpartade kontroller utan att skapa långa köer då en nykter instämpling önskas.

Texten på skärmen kan givetvis anpassas efter dina önskemål.

Integration med ertsystem

 • Safe Start Flex kan bli ert ”stämpla in nykter” på riktigt (ex SJ).
 • Systemet kan också skicka larm om rödblås till ett larmsystem som hanteras av en säkerhetsfirma (ex Tempest)
 • Safe Start kan trigga ett system som skriver ut en körorder (ex GUB)
 • Safe Start kan skicka användarID, tidpunkt och resultat på ett format specificerat av er till er server med den säkerhet som ni vill ha.

Senseair Wall erbjuder tre nivåer av ID säkerhet vid test

 Passar bemannad passage
Nivå 1 Valfritt RFID kort eller annan tag används för att starta testet

 • En arbetsplats där alla skall testas innan de kan komma in eller utföra ett arbetsmoment (köra fordon / kranar etc)
 • Ni har genomströmning av underleverantörer / entreprenörer med oregistrerade kort
 • Ni accepterar att de kan identifiera sig och sedan utföra testet

 Passar bemannad eller obemannat passage
Nivå 2 Ett registrerat RFID kort eller tag används för att starta testet

 • Ni kräver att alla som ”checkar in” är registrerade
 • Ni kan också kräva att man ”checkar ut” med ett test

 Passar obemannad passage på större arbetsplatser
Nivå 3 Ett RFID kort eller tag används för att starta testet / kamera fotograferar testet.

 • Ni kräver en ökad säkerhet så att ingen kan andas åt någon annan
 • Testet kan inte utföras om kameran inte ”ser” ett ansikte

 Om ni väljer kamerafunktionen

Kameran tar en sekvens på 10 bilder vid provtagning, dessa finns Tillgängliga i Dashboard

Bilderna sparas sedan i 14 dagar (som all annan data)

Kameran och mjukvaran känner bara av om det är ett ansikte, det är således inte ”Face recognition”

 Om ni väljer bort kameran

Default i alla enheter är att kameran inte är aktiverad

Alla enheter är utrustade med kamera men filterluckan saknar ett hål så att den inte kan ”se”

 

 

Senseair Go

Vissa företag nöjer sig med att testa sin personal, andra verksamheter behöver försäkra sig om att fordonet aldrig kan köras utan att föraren har verifierat sig som nykter. Senseair Go är den fordonsmonterade enheten som alltid är uppkopplad. Senseair Go är del av Safe Start Fleet som möjliggör det vi kallar Säker Tid. Det betyder att ett resultat automatiskt överförs till alla lås i hela flottan så att en nykter log in öppnar hela flottan.

Senseair Dashboard

Dashboard är din applikation som håller koll på att allt fungerar som det ska. All informationshantering tar vi hand om med krypterad kommunikation mellan enheterna och till server (vårt moln). Du kan enkelt övervaka status och alla testresultat.

Det webbaserade gränssnittet erbjuder flexibel access till kontrollfunktioner och administration. Senseair Dashboard håller koll på godkända och icke godkända test, antalet test och stationernas status (många enheter kan kontrolleras ihop). All personal är registrerad via RFID kort eller taggar. Historisk data kan undersökas och statistiska rapporter produceras. Om du använder Safe Start Fleet så går det att göra en bypass på fordonsmonterade enheter. En sådan aktivitet loggas förstås.

Implementering

Vi anpassar systemet efter era rutiner och planerar installation och driftsättning (alt uppstart) tillsammans med er. Våra kunders erfarenhet är att systemet glider lätt in i verksamheten. Förändringar väcker frågor därför är det viktigt att utbilda och informera personalen. Vi erbjuder en e-learning plattform som anpassas efter er policy och vi erbjuder genomgång av tekniken på plats. För installation av Senseair Go och kortläsare i fordon är vi på plats för att hjälpa tekniker i uppstartsfasen.

Om du har funderingar på hur Safe Start hanterar GDPR, IT-säkerhet och personlig integritet så rekommenderar vi att du läser den här pdf filen (på engelska).

 

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik Stadsbuss

Läs mer

Ett trafiksäkerhetssystem som höjer barriärerna för olovlig körning och kvalificerar föraren på en bråkdel av tiden jämfört med dagens teknik.

Spårbunden trafik

Läs mer

Lokföraren kan stämpla in nykter (System hos SJ idag)

Återvinningsföretag

Läs mer

Säg att ni har 100 bilar, då investerar ni 1,6 miljoner kronor i alkolås. Vi vågar påstå att ni kan investera en tiondel och öka säkerheten i företaget.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Beställare och huvudmän

Läs mer

Satsa på okänd teknik?

Arbetsplats

Läs mer

Har ni årligt underhållsstopp? Läs detta!

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.