Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Frigör mer tid från verksamheten, skapa en bättre säkerhet. Kontrollera systemet med ert befintliga ledningssystem eller använd vårt gränssnitt.

Logotype

Systemet

Vårt system består av fyra uppkopplade komponenter som kan skalas upp i antal och geografiskt. För oss är evolutionen är glasklar, tidigare var fordonen enskilda enheter, idag ingår de i ett nätverk. Detsamma måste gälla för säkerheten.

Här finns två revolutionerande lösningar, den ena är en infraröd alkohol sensor som tog tio år att utveckla och den andra är att vi kopplar upp den.

Varför stänga in en verksamhet med ett alkolås när ni kan öppna det med Senseair Safe Start?

Scanna

Andas ut

Starta

1

Skanna kortet

Alla våra enheter har en scanningsfunktion, på så sätt kan föraren identifiera sig. RFID eller körkortet öppnar sensorn och kopplar upp till vår molntjänst. Om systemet är integrerat i er administration kan föraren ”stämpla in nykter” som det kallas hos t ex SJ.

2

Andas ut

Att bara andas mot en sensor är så enkelt att det kan vara svårt att förstå innan du prövat själv. Inga djupa andetag, inga blås, inga beröringspunkter. Otroligt hygieniskt.

3

Starta

Om föraren har testat sig på morgonen är det bara att hoppa in i ett fordon, scanna sitt kort och köra. En drömsituation för de som arbetar med service i depåerna. Om föraren blåser positivt, dvs är påverkad går ett diskret meddelande till ansvarig chef och ni vidtar de åtgärder som ingår i er policy.

Våra 3 paketlösningar

Sesame Team

Den enklaste formen av taggning. Här kan ett team logga in utifrån funktion istället för person. Stationen används bara för att säkra att hela enheten är taggad. Passar räddningsstationer, färjor, tåglinje, pappersbruk, kärnkraftverk, liftsystem, personal på nöjesparker, flygledning mm. I paketet ingår endast uppkoppling mot vår server och larm till förutbestämd telefon/epost vid flaggning. Introduktion och e-learning för personal (det handlar mest om att avmystifiera systemet)

Uppgraderingar (sker alltid när belastningen är lägst, t ex natt), hårdvarugarantier med 24 timmars utbytbarhet. Erbjudandet kan tecknas på ett tre månaders test på en plats, därefter ett årligt abonnemang.

 • all personal passerar en given punkt
 • team medlemmen har en given funktion

Kontakta säljare

Sesame Flex

SESAME FLEX passar verksamheten som har en eller ett flertal punkter som ligger i Sverige eller utomlands (byggarbetsplatser, hotell, serviceställen, arenor m fl). Här erbjuds stationära enheter. I paketet ingår integrering med ert befintliga administrativa system. Utbildning av de som ska administrera systemet (var och hur larmen ska hanteras).Introduktion och e-learning för personal (det handlar mest om att avmystifiera systemet). Uppgraderingar (sker alltid när belastningen är lägst, t ex natt), hårdvarugarantier med 24 timmars utbytbarhet.

Erbjudandet kan tecknas på ett tre månaders test på en eller två platser.

 • all personal passerar en given punkt (t.ex. stämplar in).
 • personal har ett eget personalkort

Kontakta säljare

Sesame Fleet

SESAME FLEET passar arbetsgivaren med många geografiska punkter (t ex bussbolag, tunnelbanesystem, lokaltåg, transportverksamheter). Här kan en förare stämpla in nykter i början av passet, sedan behöver hen bara scanna sitt ID-kort i fordonet när det ska framföras. För de som byter förare bortom de stationära enheterna kan fordonen utrustas med SESAME GO. Fordonen kan också utrustas med en spärrfunktion som slår till när en förare inte har taggat på rätt sätt eller blåser onykter. Flaggning går till transportledningen. I paketet ingår integrering med ert befintliga administrativa system och Fleet management.

Kontakta säljare

Utbildning av de som ska administrera systemet (var och hur larmen ska hanteras). Introduktion och e-learning för personal (det handlar mest om att avmystifiera systemet). Uppgraderingar (sker alltid när belastningen är lägst, t ex natt), hårdvarugarantier med 24 timmars utbytbarhet. Erbjudandet kan tecknas på ett tre månaders test på en eller två platser, därefter ett årligt abonnemang. Ni kan också köpa ut enheterna och betala drift och support. Vi installerar, underhåller dem via vår server med 24/7/365 jour.

 • personalen utgår ifrån många platser (t ex hållplatser)
 • förarbyte kan utföras var som helst
 • fordonet är uppkopplat och låst tills föraren scannat sitt kort i t.ex. bussen eller terminalen och klartecken meddelats från systemet

Komponenterna

Sesame Wall

SESAME tar 9 sekunder att använda

Senseair SESAME är en stationär enhet anpassad för stort personalflöde. Vissa kallar den alkoskåp, andra alkolåsterminal eller Screener. Vi kallar den själva för SESAME. Varje test föregås av identifiering med personligt ID kort. Om du vill se den ”på riktigt” (länk till filmen)

Våra viktigaste argument för Senseair Sesame

 • Plug & Play
 • Ständigt uppkopplad
 • Integreras med befintliga administrativa system
 • Möjliggör nykter instämpling

SESAME består av en kortläsare, ett filter som tar emot andningen och en skärm som interagerar med användaren. SESAME kopplas till ett 220V uttag och en Ethernetanslutning för vidare koppling till nätet. Inställningar görs från Dashboard och enheten ligger under vår bevakning 24/7/365 och utlöser ett larm till ansvarig person om någon blåser positivt eller om enheten skulle kopplas ur.

Sesame kan användas helt fristående för slumpmässig kontroll (utan att skapa enorma köer), för ”nykter instämpling”.

Tillval är en kamera i enheten som registrerar alla användare med bild.

Informationen på skärmen kan givetvis anpassas efter behov.

Sesame kan köpas eller hyras.

Servicepaketet inkluderar support och garantier.

Sesame Go

Sesame go är sensorn som används i fordonen. Den enhet som är avbildad här är speciellt framtagen för tågtillverkare men fungerar lika bra i andra fordon. Den generation som kommer inom kort kommer att vara integrerad i instrumentpanelen och inte synas alls.

Den enhet som vi säljer nu kallas Sesame Rail, om du laddar ner produktbladet, vet du varför. Precis som den stationära Sesame enheten är den här sensorn ständigt uppkopplad och innehåller en kortskanner.

Sesame Access

Vissa nöjer sig med att testa sin personal, andra verksamheter behöver försäkra sig om att fordonet aldrig kan köras utan att föraren har verifierat sig som nykter. Med ett fjärrstyrt lås kan föraren testa sig i SESAME och resultatet överförs automatiskt till samtliga lås i flottan. Föraren är då “grön” i systemet under en bestämd tid. Sesame access är ständigt uppkopplad och skulle det uppstå ett problem kan föraren åsidosätta låset med en plomberad kontroll och händelsen registreras i systemet.

Sesame Dashboard

Dashboard är din applikation som håller koll på att allt fungerar som det ska. All informationshantering tar vi hand om med krypterad kommunikation mellan enheterna och till server (vårt moln). Du kan enkelt övervaka status och alla testresultat. Vi konfigurerar systemet efter din verksamhet och ser till att all information hanteras på rätt sätt och med hög integritet.

 

Systemet utvecklas ständigt och vi uppdaterar alla enheter med den senaste versionen . För att undvika fusk har vi möjlighet att utrusta varje testenhet med kamera för att kunna jämföra den som testas med namnet på det personliga ID kortet. Du kan också bestämma om Sesame skall slumpmässigt plocka ut användare för drogtester, bokar en tid hos företagshälsovården och skickar en inbjudan till personen.

Här får du också all statistik. Vår erfarenhet är att vid införande av daglig obligatorisk kontroll så försvinner alkoholproblemet. De som blåser positivt är oftast extrapersonal som överraskas av kontrollen.

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik

Läs mer

Här hittar du lösningar för väg, spår, vatten och flyg.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.