Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Vill ni också bli av med alko"blåsen"?

Logotype

Återvinningsföretag

Alla företag ser olika ut, därför är det svårt när man måste anpassa sig efter en befintlig lösning.

Vi erbjuder fyra komponenter som kan kombineras beroende på hur er verksamhet ser ut. Därmed kan vi minska investeringen, i vissa fall spara tid och öka säkerheten.

Genom att kombinera vår beröringsfria alkoholsensor med modern IOT-teknik har vi skapat ett trafiksäkerhetssystem vi kallar Senseair SafeStart.  

  • Ett beröringsfritt alternativ utan munstycke som på 9 sekunder kvalificerar föraren och förhindrar olovlig körning . 
  • Systemet kontrollerar att det är rätt person, i rätt skick och med rätt behörighet innan det ger grönt ljus. 
  • Systemet fungerar med eller utan fordonslås men använder kommunikation i realtid och smart systemintegration för att nå hög trafiksäkerhet 

Genom att centralisera kontrollen till depån kan ni koppla testet till löneadministrationen, på så sätt stämplar alla in nyktert (man kan givetvis stämpla ut med kontroll också)

Ladda ner vårt erbjudande, då får du en bra översikt på systemets alla delar.

En diskret teknik anpassad för lastbilens livslängd 

Utöver att säkerställa en trygg start på transporten är vår sensorteknik unik och anpassad för framtidens krav på diskretion och enkel att använda. 

  • Snabb & Noggrann – tekniken utvecklats med amerikanska staten tillsammans med stora amerikanska biltillverkare via sammanslutningen Dadss där snabbhet och noggrannhet har varit ett av de viktigaste målen. 
  • Beröringsfri, lättblåst och hygienisk  – Våra alkoholsensorer kräver inga munstycken eller enorma lungor utan det behövs bara en lätt utandning utan beröring. 
  • Kalibreringsfritt – Vår teknik bygger på optik som är stabil över tiden. Just nu har vi en årlig kontroll på varje sensor men vi jobbar med ambitionen att via vår IOT-lösning ha en kontinuerlig fjärrövervakning av varje sensor helt remote och därmed slippa all hantering för kalibrering av enhet. 

Öka säkerheten? Frågor&Svar

Så ni påstår att ni kan öka säkerheten med en mindre investering?

Idag köper ni kanske alkolås för fordonen, gör ni slumpvisa tester med handhållna enheter för de som hanterar alla de farliga maskinerna på anläggningen? Med Wall kan alla stämpla in nyktra, det betyder att lönesystemet är kopplat till testet. Slumpvisa tester anser vi är helt utdömda då ingen skulle ställa sig i kön om man misstänker att det finns alkohol i blodet.
Varför skall inta alla i en verksamhet testa sig för att säkra hela arbetsplatsen?

 Om någon dricker efter incheckningen?

Om ni vill öka säkerheten kan ni lägga in utandningstest vid utstämpling också.

 

Om någon blåser åt någon annan?

Wall har en kamera som tar en bild på den som andas, den kan aktiveras vid behov.

 

Om någon blåser rött, vad händer då?

Larmet går helt diskret till den operatör ni bestämmer. Vid apparaten kan användaren bli uppmanad att gå och skölja munnen och komma tillbaka om fem minuter för ett nytt test. Allt sker diskret så klart, inga larmsignaler eller skärmbilder ropar ut resultatet.

 

Hur är det med smittorisken?

När vi skriver detta (April 2020) pågår forskning kring hur COVID-19 sprids, är det droppsmitta eller/och aerosoler? Så länge resultaten låter vänta på sig vågar vi bara svara att Wall är helt beröringsfri. Go kan vara beröringsfri beroende på hur den monteras.

 

 

 

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik Stadsbuss

Läs mer

Ett trafiksäkerhetssystem som höjer barriärerna för olovlig körning och kvalificerar föraren på en bråkdel av tiden jämfört med dagens teknik.

Spårbunden trafik

Läs mer

Lokföraren kan stämpla in nykter (System hos SJ idag)

Återvinningsföretag

Läs mer

Säg att ni har 100 bilar, då investerar ni 1,6 miljoner kronor i alkolås. Vi vågar påstå att ni kan investera en tiondel och öka säkerheten i företaget.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Beställare och huvudmän

Läs mer

Satsa på okänd teknik?

Arbetsplats

Läs mer

Har ni årligt underhållsstopp? Läs detta!

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.