Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Nästa generations alkolåssystem för storskalig kommersiell trafik

Logotype

Kollektivtrafik

Detta är nästa generations alkolås - för en säker och trygg start på varje transport utan att vara en begränsing i verksamheten.

Dessa är de tre viktigaste argumenten för Sensair Safe Start

  • Beröringsfritt
  • Uppkopplat
  • Stärker barriären mot olovlig körning

 

Våra sensorer är alltid uppkopplade och föraren identifierar sig med sitt ID kort/körkort. En enda utandning på en av sensorerna öppnar hela flottan under den tid ni bestämmer att ett test är giltigt (4-8 timmar).

Senseair Safe Start sparar tid och ökar säkerheten på tre områden: du vet att det är rätt förare med rätt kompetens och i rätt skick som framför ert fordon. Hur mycket tid vi sparar? Testa oss, du kommer att bli förvånad!

Systemet kan anpassa på många sätt men för att göra det enkelt presenterar vi 2 paketlösningar som kan passa kollektivtrafiken. Ni kan börja med en enhet och skala upp systemet i antal och geografiskt.

 

Safe Start Fleet

  • personalen utgår ifrån många platser (t ex hållplatser)
  • förarbyte kan utföras var som helst
  • fordonet är uppkopplat och låst tills föraren scannat sitt kort i t.ex. bussen eller terminalen och klartecken meddelats från systemet

Mer om Safe Start Fleet

 

Safe Start Flex

  • all personal passerar en given punkt (t.ex. stämplar in).
  • personal har ett eget personalkort

Mer om Safe Start Flex

 

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik

Läs mer

Här hittar du lösningar för väg, spår, vatten och flyg.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.