Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Satsa på okänd teknik?

Logotype

Beställare och huvudmän

Ny teknik är en utmaning när det gäller upphandlingar. Ingen vill satsa på något som floppar. De som erbjuder gammal teknik har byggt upp skyddsmurar och gör allt för att ifrågasätta en ny lösning som förstör deras marknad. Det är naturligt. Dessutom är det jobbigt att skriva om kravlistan. Det vi ser idag är specificerade krav på tekniken istället för att upphandla en funktion och syftet med detta.
Om du vill veta mer om hur den nya tekniken fungerar i respektive applikation så har vi presenterat detta på andra sidor, här tittar vi bara på det som är intressant för dig som huvudman.

Filmen nedan visar hur implementeringen ser ut hos Gamla Uppsala Buss

Låt oss titta på några öppna frågor när det gäller operatörerna idag:

Självklart tycker vi att det är bra att Sverige leder när det gäller krav på alkolås, men det är lätt att glömma varför de måste finnas. I vårt perspektiv så skall en kontrollapparat öka säkerheten på hela arbetsplatsen.

Låt oss titta på några öppna frågor när det gäller operatörerna idag:

 

 • Majoriteten av stadsbussarna är olåsta eller har nycklarna fastmonterade i tändningslåset (vem skall klara av att hålla reda på dem?) Risken är således att en obehörig tar ett 20 ton tungt fordon och löper amok.
 • Vi vet att på depåerna ställer alkolåsen till det för servicepersonalen så att de inte orkar blåsa igång samma buss när den skall flyttas några meter, då får motorn gå.
 • Om någon förlorar sitt körkort, hur lång tid tar det innan arbetsgivaren får reda på det?
 • Det finns många farliga maskiner som inte går på hjul och en medarbetare med missbruksproblem ställer till det för hela teamet.
 • De som lever upp till kravet på slumpmässig kontroll skapar köer (social distansering?) den dagen det utförs och det blir verkningslöst (vem ställer sig i kön om man misstänker att det blir ett rödblås?)
 • Vem vill hålla och blåsa i ett munstycke idag?

 Alla frågor vi ställer är givetvis valda utifrån att vi löser dem, men vi tror att t ex den första frågan är okänd för många beställare.

Du kan givetvis läsa mer under de andra flikarna, men för dig som huvudman tror vi att följande punkter kan vara intressanta:

 • En ny sensor teknik som är otroligt pålitlig utan krav på kalibrering
 • Hastigheten, 9 sekunder från identifiering till andningstest (snabba förarbyten utan andningstest)
 • Teknik som är uppkopplad kan ge dig och operatören statistiskt underlag på säkerheten, detta är politiskt fördelaktigt och gör säkerheten synlig för medborgaren.
 • Uppkopplingen tar bort utandningsmomentet om man redan testat sig
 • Extra säkerhet med kamera
 • Ett användarperspektiv som är både diskret och hygieniskt
 • Du kan ställa större krav på säkerheten med test av
 1. Rätt förare
 2. Med rätt kompetens
 3. Och i rätt skick
 • Operatören har möjlighet att anpassa systemet efter sin verksamhet, varför investera 1,6 miljoner i 100 fordon om man kan investera en tiondel med ökad säkerheten?
 • Med ett system som är lättanvänt är det lättare att ställa krav på implementering

 

Vad den nya tekniken tillför

(Bilden till vänster visar Volvos och ABBs nya teknik för elbussar, i dessa finns nu vår sensor integrerad i instrumentbrädan)

 

Film med tekniken i Volvo buss

Satsa på okänd teknik?

Den som anlitar en känd leverantör kan sova lugnt. Så vem är vi och var kom vi ifrån egentligen?

Ett medelstort svenskt företag med 160 anställda som funnits i 30 år utan att synas.

98% av det vi gör går på export. Vi är världsmästare på en teknik som kallas NDIR.

(Länk till NDIR NERDs)

NDIR betyder Non Dispersive Infrared. Tekniken används för att mäta gasmängder i luften.

I världen finns över sju miljoner sensorer som kommer från lilla Delsbo. De flesta används för att reglera ventilationen i kommersiella byggnader. CO2 är inte bara en växthusgas, det är en viktig del av inomhusluften då vi andas ut stora mängder koldioxid. CO2 används därför som styrmedel för behovsanpassad ventilation. Då kan vi spara ungefär hälften av energin med bibehållen god luftkvalité.

Våra sensorer finns i medicinsk utrustning, larm, frukttransporter, miljömätningsstationer mm

 

Våra ägare

Senseairs grundare har skapat ett fantastiskt företag som bygger på 1/3 forskning och utveckling, 1/3 produktion och 1/3 marknadsarbete (där ingår lösningsorienterad försäljning för att komma närmare kunden). 2018 köptes Senseair av japanska Asahi Kasei efter 5 års samarbete med en helt ny sensorteknik.  Förutom nya marknader med olika gassensorer såg de nya ägarna en enorm potential i den nya alkohol sensorn.

Som en parantes så visar våra nya ägare framfötterna med en av forskarna på Asahi KASEI, Akira Yoshino som mottog Nobelpriset i kemi 2019.

Asahi KASEI omsätter idag ca 150 miljarder Kr/år och har 39 000 anställda.

Det ligger inte för oss att skryta men i det här fallet kanske vi måste visa upp oss för att du skall kunna sova lugnt.

 

Den omöjliga sensorn kommer till

2008 skapades DADSS i USA med syfte att ta fram en lösning som skulle stoppa alkoholrelaterade olyckor på vägarna. Målet var att få fram en teknik som kände av om föraren tog det dåliga beslutet att köra påverkad och stoppa bilen. Som en airbag, osynlig tills det händer. I början var det 40 företag som genom investeringar från DADSS jobbade på olika lösningar. Idag finns bara Senseair och en ”Touchbaserad” teknik kvar och vi arbetar med nästa generation som heter 3.3 (lanseras i slutet av 2020).

 

Nudå?

Egentligen hoppas vi bara att nästa gång du går ut på upphandling så gör du som en del andra huvudmän, ger den nya tekniken en chans genom en RFI

Tillämpningar

Här hittar du lösningar som anpassats till olika kunder. Saknar du din verksamhet? Kan det vara taxi, åkeri, lager eller ett rederi? Titta under Kollektivtrafik, där finns det du söker. Om inte, hör av dig så tittar vi på din verksamhet tillsammans.

Kollektivtrafik Stadsbuss

Läs mer

Ett trafiksäkerhetssystem som höjer barriärerna för olovlig körning och kvalificerar föraren på en bråkdel av tiden jämfört med dagens teknik.

Spårbunden trafik

Läs mer

Lokföraren kan stämpla in nykter (System hos SJ idag)

Återvinningsföretag

Läs mer

Säg att ni har 100 bilar, då investerar ni 1,6 miljoner kronor i alkolås. Vi vågar påstå att ni kan investera en tiondel och öka säkerheten i företaget.

Räddningstjänst

Läs mer

Här hittar du en lösning som tar 9 sekunder/person. Teamet checkar in till sitt pass, sedan är de färdiga för omedelbar utryckning.

Lastbilstillverkare

Läs mer

Här hittar du våra OEM lösningar där ni kan erbjudas lösningar som integreras i er design eller som eftermarknadsprodukt.

Busstillverkare

Läs mer

Här hittar du möjligheter att anpassa bussarna så att de blir en del av Safe Start.

Beställare och huvudmän

Läs mer

Satsa på okänd teknik?

Arbetsplats

Läs mer

Har ni årligt underhållsstopp? Läs detta!

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.