Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Dela

Logotype

Samverkan med SJ Götalandståg

Med ny svenskutvecklad teknik har SJ Götalandståg infört ett system för obemannad och automatiserad alkotest av anställda, för att säkra en nykter arbetsplats.

Det är framförallt personer som utför säkerhetskritiskt arbete, t.ex. lokförare, som testas varje dag med hjälp av ”Senseair Safe Start”. Safe Start valdes främst för att det är enkelt att använda. Personalkortet fungerar som identifiering och därefter får den anställde andas lätt mot sensorinloppet. Proceduren är helt självförklarande och inga knapptryckningar behövs.

”Den bästa med Sesame Connect är att man inte behöver munstycke, vilket medför att det är snabbt, enkelt och hygieniskt att använda. Många anställda var oroliga när systemet skulle införas, men nu finns det inga klagomål.”
Linda Dempe, trafiksäkerhetshandläggare, SJ Götalandståg.

”Att dagligen ha hundraprocentig screening är mycket positivt för ledning och berörd personal då alla vet att vi har en helt nykter arbetsplats. Förr i tiden var de slumpmässiga alkoholtesterna ibland en källa till spänningar och debatt, men den nya rutinen har tagit bort de tidigare svårigheterna. Idag används systemet endast för säkerhetskänslig personal, men nu diskuterar vi möjligheten att inkludera hela företagets personal.”
Kevin Harris, Chef för lokförare, SJ Götalandståg.

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.